2002 övertog Maria ansvaret för honungsproduktionen. Det var året innan införskaffat ett bisamhälle. Efterhand hade antal bisamhällen ökat och uppgick våren 2008 till 6 bisamhällen. Efter ett antal år med döda samhällen under vintern så är det endast ett aktivt samhälle 2017