De första 40 vinplantorna sattes våren 2001 på Bataholm. Vingården kompletterades 2003 och 2006, dels nyplantering och dels ersättning. 2008 utökades odlingen med 25 vinplantor och tillsammans fanns det då 165 vinstockar. Under 2009 utökades vingården med 195 Rondo och 2011 med 64 Cabarnet Cortis   I allt finns det 2017 426 vinstockar på Bataholm

Den första vinen producerades 2005.  Sedan har det gått att göra vin på druvorna 2009, 2010, 2013, 2014 och 2016  De övriga åren har vädret inte varit det rätta för våra blå druvor.

Artikel i Husållningssällskapet Hallands Tidskrift nr. 6 2008 om ekologisk vinodling